Innherred

30. oktober 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Røra Næringspark AS søker daglig leder i en deltidsfunksjon

Ut fra erfaring vil en daglig lederfunksjon kunne håndteres innenfor en ramme av ca 25 % av et ordinært årsverk. Ettersom stillingen ikke vil være full tid så vil det være aktuelt å engasjere personer med andre engasjementer eller ansettelsesforhold.
30. august 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Planlegging og prosjektering av fase 2 igang

Fase 2 omfatter området nord for fase 1 og vil generere et næringsareal på størrelse med – eller noe større enn – fase 1.
17. juni 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

En stor milepæl nådd

En stor milepæl nådd - Overtakelsesforretning Røra Næringspark fase 1 fra Austad Maskinstasjon AS til Røra Næringspark AS 15. juni 2022
5. mai 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Næringssjefen er ikke i tvil

Faksimile/utdrag fra Innherred (+) 28. april 2022 Næringssjefen […]