Om

Utbygger

Røra Næringspark AS

Røra Næringspark AS (tidligere Lensmyra Utbyggingsselskap AS) ble stiftet 10.08.2020 av Inderøy kommune (66%) og Steinkjer kommune (34%) med en aksjekapital på 7 millioner kroner.

Selskapets formål fremgår av vedtektene:

Å gjennomføre opparbeiding og salg av ca. 300 da næringsareal på Røra, Inderøy med dertil naturlig tilhørende virksomhet. Selskapet kan investere i egne utleiebygg – alene eller i samarbeid med andre.

Styret

Styret består av tre personer med 2 vara:

Lensmyra Utbyggingsselskap AS ble stiftet 10.08.2020 av Inderøy kommune (66%) og Steinkjer kommune (34%) med en aksjekapital på 7 millioner kroner.
JON ARVE HOLLEKIM

Jon Arve Hollekim, styreleder

Oberst Lemfortsv. 15, 7653 Verdal

993 88 911

Lensmyra Utbyggingsselskap AS ble stiftet 10.08.2020 av Inderøy kommune (66%) og Steinkjer kommune (34%) med en aksjekapital på 7 millioner kroner.
GUNVOR JØRSTAD

Gunvor Jørstad, styremedlem

Utøyvegen 711, 7670 Inderøy

472 72 735

JACOB Br. ALMLID

Jacob Br. Almlid, styremedlem

Bartnesvegen 408, 7730 Beitstad

911 36 475

Vara: Bente Norum Lyng

Molovegen 11, 7714 Steinkjer

Vara: Marte Klepp

Stokkanvegen 111, 7670 Inderøy

Kontakt mv

E-postadresse henvendelser:

info @ rpark.no

Forretnings- og postadresse:

c/o Røra Næringspark AS
SPIREN, Vennavegen 59, 7670 Inderøy

Kontaktperson:

Styreleder Jon Arve Hollekim

Fakturaadresse:

Røra Næringspark AS
Inn-Trøndelag regnskap og lønn,
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

fakturamottak @ inderoy.kommune.no

Bankkontonummer:

1506.49.91075

Organisasjonsnummer:

925881856

Næringstomt? Kontakt oss

993 88 911

Styreleder Jon Arve Hollekim

Vennavegen 59, 7670 Inderøy
info@rpark.no