parallax background

Forsinkelser for Fase 2

4. juli 2023
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Røra Næringspark AS søker daglig leder i en deltidsfunksjon
30. oktober 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Gjenvalg av styret for Røra Næringspark AS
4. juli 2023