NYHETER

Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Ytterøykylling AS skal heretter hete Berika Industri AS

Nå endrer alle produksjonsenheter i foretaket Ytterøykylling AS navn. Ytterøykylling AS har vært selskapets navn siden foretak blir stiftet og registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund i mars 2009. Nå har selskapsledelsen bestemt at slakteriet og selskapets øvrige produksjonsbedrifter skal skifte navn.

TIL INNLEGG »
(det var alle)

Næringstomt? Kontakt oss

482 34 386

Styreleder Jon Arve Hollekim

Vennavegen 59, 7670 Inderøy
info@rpark.no