parallax background

En stor milepæl nådd

17. juni 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Næringssjefen er ikke i tvil
5. mai 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Planlegging og prosjektering av fase 2 igang
30. august 2022