parallax background

Røra Næringspark AS søker daglig leder i en deltidsfunksjon

30. oktober 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Planlegging og prosjektering av fase 2 igang
30. august 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Forsinkelser for Fase 2
4. juli 2023