Tomtesalg

4. juli 2023
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Forsinkelser for Fase 2

Visse forsinkelser i arbeidet med prosjekteringen av VA og veg mv for fase 2 RØRA Næringspark.
17. juni 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

En stor milepæl nådd

En stor milepæl nådd - Overtakelsesforretning Røra Næringspark fase 1 fra Austad Maskinstasjon AS til Røra Næringspark AS 15. juni 2022
7. februar 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Lagerseksjoner AS til Røra

Lagerseksjoner AS kommer til RØRA Næringspark. Lagerseksjoner Trøndelag […]