parallax background

Næringssjefen er ikke i tvil

5. mai 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Uteseksjonen veg, vann og avløp lokaliseres på Røra Næringspark
3. mai 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
En stor milepæl nådd
17. juni 2022