planlegging

4. juli 2023
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Gjenvalg av styret for Røra Næringspark AS

Styrets sammensetning endres ikke. Styrets medlemmer er Jon Arve Hollekim (arbeidende styreleder) og styremedlemmene Jacob Br. Almlid og Gunvor Jørstad. Varamedlemmer er Bente Norum og Marte Klepp.
4. juli 2023
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Forsinkelser for Fase 2

Visse forsinkelser i arbeidet med prosjekteringen av VA og veg mv for fase 2 RØRA Næringspark.
30. oktober 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Røra Næringspark AS søker daglig leder i en deltidsfunksjon

Ut fra erfaring vil en daglig lederfunksjon kunne håndteres innenfor en ramme av ca 25 % av et ordinært årsverk. Ettersom stillingen ikke vil være full tid så vil det være aktuelt å engasjere personer med andre engasjementer eller ansettelsesforhold.