planlegging

30. oktober 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Røra Næringspark AS søker daglig leder i en deltidsfunksjon

Ut fra erfaring vil en daglig lederfunksjon kunne håndteres innenfor en ramme av ca 25 % av et ordinært årsverk. Ettersom stillingen ikke vil være full tid så vil det være aktuelt å engasjere personer med andre engasjementer eller ansettelsesforhold.
30. august 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Planlegging og prosjektering av fase 2 igang

Fase 2 omfatter området nord for fase 1 og vil generere et næringsareal på størrelse med – eller noe større enn – fase 1.