parallax background

Næringsarealet på Lensmyra tar form

4. mars 2021
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Næringstomter til salgs
22. februar 2021
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Salg av tomt for evt etablering av varmeanlegg
29. mars 2021