fase 2

30. august 2022
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Planlegging og prosjektering av fase 2 igang

Fase 2 omfatter området nord for fase 1 og vil generere et næringsareal på størrelse med – eller noe større enn – fase 1.