anbud

4. juli 2023
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Forsinkelser for Fase 2

Visse forsinkelser i arbeidet med prosjekteringen av VA og veg mv for fase 2 RØRA Næringspark.