parallax background

Næringstomter til salgs

22. februar 2021
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
To kommuner stiftet Lensmyra Utbyggingsselskap
13. august 2020
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred
Næringsarealet på Lensmyra tar form
4. mars 2021