Ytterøykylling AS

11. oktober 2023
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Ytterøykylling AS skal heretter hete Berika Industri AS

Nå endrer alle produksjonsenheter i foretaket Ytterøykylling AS navn. Ytterøykylling AS har vært selskapets navn siden foretak blir stiftet og registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund i mars 2009. Nå har selskapsledelsen bestemt at slakteriet og selskapets øvrige produksjonsbedrifter skal skifte navn.