Marte Klepp

4. juli 2023
Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred

Gjenvalg av styret for Røra Næringspark AS

Styrets sammensetning endres ikke. Styrets medlemmer er Jon Arve Hollekim (arbeidende styreleder) og styremedlemmene Jacob Br. Almlid og Gunvor Jørstad. Varamedlemmer er Bente Norum og Marte Klepp.